Groningen: Vrijetijdssector kan bijdragen aan werkgelegenheid en leefbaarheid

De vrijetijdssector als bijdrage aan de welvaart voor inwoners van de provincie Groningen. Dat kan met een sterker ondernemersklimaat, meer recreatief aanbod en betere opleidingen in de vrijetijdssector. Dat staat in de Strategische visie vrijetijdseconomie provincie Groningen 2021-2030 (pdf), waarmee de provincie richting geeft aan het beleid voor de komende tien jaar.

De provincie investeert in onderwijstrajecten in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. De doelgroep kiest sneller voor deze sector bij een kwalitatief goede vakopleiding, voldoende passende stageplekken, een goed salaris en perspectief op een loopbaan.

De strategische visie vrijetijdseconomie beschrijft het meerjarenbeleid van de provincie voor 10 jaar. In de komende maanden worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt. In de eerste helft van 2021 presenteert de provincie het Uitvoeringsprogramma 2021-2024.

Lees verder (provincie Groningen)