Groei & krimp - uitdagingen voor governance en solidariteit

Interview met Henri de Groot, hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, naar aanleiding van zijn essay in de bundel Land in samenhang.

Brexit is niet zo zeer een stem van het Engelse platteland tegen Brussel, als wel tegen Londen. Dat is de mening van professor Henri de Groot – hoogleraar aan de VU, geïnspireerd door de Britse econoom Paul Collier. De baten van economische clustering in steden komen vooral ten goede aan diezelfde steden. Het gevolg? Toenemende verschillen in regionaal economische ontwikkeling, onvrede op het platteland en een stemkeuze voor anti-establishmentpartijen. Eenzelfde ontwikkeling dreigt volgens De Groot voor Nederland. Tenzij we kiezen voor een meer eerlijke verdeling van de koek. Daarvoor is governance en solidariteit nodig.

Lees verder (KKNN)