Groei en krimp huishoudens in de afgelopen en komende 15 jaar

Afgelopen 15 jaar

In de afgelopen 15 jaar nam het aantal huishoudens in bijna alle Nederlandse gemeenten toe. Slechts in een paar gemeenten, zoals Delfzijl, is het aantal huishoudens afgenomen. Wat betreft de absolute toename van het aantal huishoudens zijn de koplopers Amsterdam, Utrecht en Almere. In relatieve zin loopt Almere voorop, met een procentuele groei van 45%, tegen 30% in Utrecht en 11% in Amsterdam. Als gevolg van een sterke groei van de woningvoorraad kennen diverse randgemeenten rond de grote steden ook een sterke relatieve groei van het aantal huishoudens. Door huishoudensverdunning kennen ook diverse plattelandsgemeenten een sterke relatieve groei.

Komende 15 jaar

In de komende 15 jaar wordt krimp iets belangrijker. Vooral aan de randen van Nederland kennen diverse gemeenten een afname van het aantal huishoudens, zoals Delfzijl, Sluis en Bronckhorst. In absolute zin voeren Amsterdam, Utrecht en Almere nog steeds de ranglijst aan. De procentuele toename van het aantal huishoudens ligt in Almere en Utrecht veel lager dan in de afgelopen 15 jaar en in Amsterdam juist wat hoger.

Bron: PBL