Grensinfopunt Euregio Gronau is een blijvertje: Succesvol informatiecentrum krijgt structurele financiering

Het Grensinformatiepunt Euregio Gronau blijft ook in de toekomst mensen adviseren die over de grens willen werken, wonen, ondernemen of studeren. Vandaag ondertekenden alle betrokken partners een convenant waarin de lange termijn financiering van het informatiepunt is geregeld. Het informatiepunt is een succes: het draagt bij aan versterking van de regionale economie, vergroot de mogelijkheden voor werkzoekenden om over de grens te gaan werken, en speelt een rol bij sociaal-maatschappelijke integratie in de grensstreek.

Tot nu werd het grensinformatiepunt gefinancierd vanuit de Europese Unie. Dit gebeurde steeds op tijdelijke basis en daarmee was het bestaan van het informatiepunt onzeker.

Deelnemers aan het convenant zijn, naast de provincie Overijssel, de rijksoverheid, de provincie Gelderland, de arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek, de gemeente Hardenberg en het Grensinfopunt Euregio Gronau.

In totaal zijn voor tien informatiepunten in de gehele grensstreek met Duitsland en Belgi√ę dit soort afspraken gemaakt.

Lees verder (provincie Overijssel)

Zie ook: