Gezamenlijke Corona-verklaring gepresenteerd op Grenslandconferentie

Op de derde Grenslandconferentie is door Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse bestuurders een gezamenlijke verklaring over corona in het grensgebied gepresenteerd.

De verklaring Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis stelt dat de beslissing om de grenzen tussen beide landen ononderbroken open te houden de juiste is geweest – als één van slechts twee grenzen in het gehele Schengengebied. Niettemin hebben de veranderende en verschillende regels voor inreizen, steun- en beschermingsmaatregelen mensen in de grensregio voor bijzondere uitdagingen gesteld.

Lees verder (ministerie van BZK)

Lees ook: Informeel overleg België, Luxemburg en Nederland over crisisbeheersing en rampenbestrijding (ministerie van BZK, 1 oktober 2021)