Geen ruilverkaveling maar ruilverwoning in Weststellingwerf

In dorpen komt de leefbaarheid in het gedrang door het gebrek aan passende, vaak kleinere woonruimte. In het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Architectuur Lokaal bedachten de ontwerpers Elisabeth Boersma en Laurens Boodt een bijzondere en realistische oplossing.

Uit gesprekken met bewoners bleek dat er veel ‘verborgen leegstand’ in het dorp De Hoeve is, bijvoorbeeld in woningen van ouderen en in grote boerderijen waar lang niet alle beschikbare ruimte (meer) wordt gebruikt. Zo kwamen de architecten op het idee om woonruimte te maken waar vraag naar is, door herindeling van niet gebruikte ruimten.

Negen panden in De Hoeve boden mogelijkheden voor het project Ruilverwoning, waarin de architecten zich richten op betaalbare woonruimte voor verschillende doelgroepen. Ze koppelden elf stellen aan de negen panden, en het ziet er naar uit dat zij allemaal woonruimte in De Hoeve kunnen krijgen door de ‘ruilverwoning’.

Meer informatie (Architectuur Lokaal)