PO-Raad en VO-raad: Fusietoets bureaucratisch blok aan het been

De PO-Raad en VO-raad vragen aan de Eerste Kamer in een brief om in te stemmen met het wetsvoorstel om de fusietoets af te schaffen.

Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben te maken met de gevolgen van krimp. De komende jaren zal de leerlingendaling nog verder doorzetten. Om op een goede manier om te kunnen gaan met de gevolgen van krimp is het stimuleren van samenwerking tussen scholen en schoolbesturen van groot belang. “Een fusie tussen scholen of schoolbesturen kan noodzakelijk zijn om een divers en hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio in stand te kunnen houden”, schrijven de PO-Raad en VO-raad aan de Senaat. De fusietoets bemoeilijkt samenwerking en heeft een afschrikwekkende werking.

Lees verder (PO-Raad )