FSP brengt woonscenario’s voor toekomstig Opsterland in beeld 

Hoe zou het leven van inwoners van de gemeente Opsterland er in 2040 uit kunnen zien? Het Fries Sociaal Planbureau heeft vier mogelijke scenario’s in beeld gebracht. Deze Toekomstscenario’s Wonen & Leven in Opsterland 2040 (pdf) werden maandag 12 april aan de gemeenteraad gepresenteerd. De scenario’s zijn een hulpmiddel bij de dialoog over de toekomst van deze gemeente.

Het FSP  en de gemeenteraad van Opsterland zijn in het najaar van 2020 zo’n interactief scenarioproces gestart. Het resultaat: vier toekomstscenario’s over wonen en leven in Opsterland. Omdat alle vier scenario’s kunnen uitkomen zijn ze een instrument om samen het gesprek over de toekomst te voeren, en kunnen ze als basis dienen voor innovaties en nieuw beleid.

Lees verder (Fries Sociaal Planbureau)

Lees ook: Krimp of groei, hoe ziet Opsterland eruit in 2040? (Friesch Dagblad, 13 april 2021)