Fryslan: Kleine sportverenigingen hebben zorgen over de toekomst

Van de kleine sportverenigingen in Fryslân ziet 45% de ontwikkeling van het ledental op korte of langere termijn als een bedreiging voor de toekomst. Door onder andere vergrijzing, krimp en individualisering zijn zij bang dat er in de toekomst niet genoeg leden zijn om te blijven voortbestaan. Bij grote verenigingen is dat aandeel 12%. Ook op andere aspecten ondervinden kleine verenigingen meer problemen dan grote verenigingen, zoals bijvoorbeeld financiën. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sport Fryslân, het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het Mulier Instituut.

Lees verder (het Fries Sociaal Planbureau)