Friesland: Sociale gevolgen woonakkoord worden ingrijpend

Doarpswurk, dat dorpen helpt bij de leefbaarheid, vreest dat een algemene bouwstop en -sloop in dorpen grote gevolgen zal hebben voor de toekomst van het platteland. Doarpswurk reageert op het voorstel van gedeputeerde Klaas Kielstra om te komen tot een breed gedragen Woonakkoord in Friesland, waarin voor de komende tien jaar gedetailleerd wordt aangegeven waar de komende jaren nog kan worden gebouwd en waar huizen moeten worden gesloopt.

Lees verder (Leeuwarder Courant)

Lees ook: