Friese beroepsbevolking in 2040 met kwart gedaald

Het illustere duo vergrijzing en ontgroening waart al enige tijd rond op het platteland. De ‘demografische transitie’ die we doormaken is dan weer boeman, dan weer een natuurlijk, onontkoombaar verschijnsel. Moet de regio zich ertegen verzetten, of juist eraan toegeven? En wat zou het deltaplan op dit vlak kunnen betekenen. In de derde aflevering van een serie over de toekomst van Zuidoost Fryslân: de snelle ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling van Friesland en de economische risico’s en kansen die daarmee samenhangen.

Lees verder (sa24.nl)

Zie ook: