Eu­re­gi­o­na­le ken­nis om Lim­burg ge­zon­der te ma­ken

Limburg kan wat leren van haar buren om de achterstanden in deze provincie weg te werken qua gezondheid en arbeidsdeelname. In de grensregio bestaan immers dezelfde problemen. Er komt daarom een Limburgs/Duits/Belgisch- netwerk van alle betrokken instanties en overheden.

De Provincie Limburg steekt ruim anderhalve ton in dit project van de stichting euPrevent|EMR, die grensoverschrijdende samenwerking in het vaandel heeft staan. Daarom gaat directeur Brigitte van der Zanden van euPrevent|EMR de komende twee jaar kennis ophalen die er in de grensregio op dit gebied is. Zij gaat vooral aan de slag om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende instanties aan weerszijden van de grens te verbeteren. Limburg staat voor dezelfde gezondheidsuitdagingen als de haar omringende landen en regio’s. Dat blijkt ook uit de conclusies getrokken uit het rapport Op zoek naar de Euregiofactor.

Lees verder (provincie Limburg)