'EU grensmechanisme zorgt voor het noodzakelijke maatwerk'

De potentie van grensregio’s is groot en er liggen nieuwe kansen voor regionale ontwikkeling met een nieuw instrument dat de Europese Commissie voorstelt. Dat is de strekking van het advies van wethouder Bouke Arends (Emmen), in het Comité van de Regio’s.

In het Comité van de Regio’s, de vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden van de EU, is op woensdag 5 december het advies van Arends over een mechanisme om juridische en administratieve knelpunten op te lossen unaniem aangenomen.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een mechanisme waardoor bij grensoverschrijdende projecten de wet- en regelgeving van één van de betrokken lidstaten van toepassing kan zijn. Arends’ advies stelt dat zo’n mechanisme bij gezamenlijke projecten een positief effect kan hebben op grensregio’s en grensoverschrijdende samenwerking bevordert.

Lees verder (VNG)