Er is nog tijd genoeg, de krimp komt pas over tien jaar

Opinie (Jeroen van de Ven, gemeente Venlo). Dit is een veel gehoord geluid in zogeheten ‘anticipeerregio’s’ als Noordwest-Friesland, Oost-Drenthe en Noord-Limburg. Het toekomstperspectief in deze regio’s verandert bijna geruisloos en is nog van iedere landelijke aandacht, maatregel of experiment verstoken. Maar een essentiële vraag is: is er tijd genoeg? Nee, de opgaven waar deze regio’s voor staan kunnen alleen maar onderschat worden. Tenminste, als je werkelijk naar overmorgen durft te kijken. En dat is essentieel als je wil anticiperen op bevolkingskrimp.

Lees verder op Ruimtevolk

Zie: Demografische Trendverkenning Noord-Limburg (pdf)