Eerste projecten Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van start

Provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen werken samen met het Rijk de komende vier jaar aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Voor de zomer stemden de gemeenteraden en Provinciale Staten in met deze Regio Deal en is een akkoord met het Rijk gesloten. De overheden uit de regio investeren samen 20 miljoen euro; het Rijk heeft eveneens 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Onder de vlag van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe starten dit najaar de eerste 24 projecten om de welvaart in deze regio te vergroten.

Lees verder (CMO STAMM)

Meer informatie en een volledige overzicht van de projecten staat op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl.