Een alternatief verdienmodel voor herstructurering in krimpregio's

Terwijl half Nederland zich afvraagt hoe we zo snel mogelijk meer woningen kunnen bouwen, hebben krimp- en anticipeergebieden andere problemen. De bevolking vergrijst en neemt gestaag af, wat een rem zet op nieuwe ontwikkelingen. Op lokaal niveau zijn er volop aanpakken van kwalitatief slechte woningen, maar deze doen weinig op systeemniveau. Hoewel dit vraagstuk algemeen erkend wordt, blijkt wat hier precies aan te doen is en door wie een taai onderwerp. De krimpregio’s vragen om sloop- of transformatiefondsen met een flinke inleg van de nationale overheid. Anderen stellen dat je zo geld in een bodemloze put stopt en eigenaren primair zelf verantwoordelijk zijn.

Lees verder (Platform31)