Economische groei in Noord-Nederland, Limburg en Zeeland onder landelijk gemiddelde

In Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland is de economische groei beduidend lager dan gemiddeld. Beeldbepalende sectoren in deze regio’s zoals landbouw, bouw en industrie kennen in 2020 nauwelijks groei en daarnaast is de impuls vanuit de consumptie er minder sterk.

In het noorden, Limburg en Zeeland is de impuls vanuit de toenemende consumentenbestedingen minder sterk dan in de overige provincies door vergrijzing en beperkte bevolkingsgroei. Specifiek in Groningen speelt ook het effect van de lagere gaswinning, exclusief gaswinning kent Groningen de sterkste groei van de noordelijke regio’s.

Op het wereldtoneel heerst veel onzekerheid en bedrijfstakken als chemie, auto- en staalindustrie hebben daar last van. Dat vertaalt zich door in een lagere groei in provincies met een dominante industriesector zoals Groningen (Eemshaven), Limburg (Chemelot) en Zeeland (chemiecluster in de Zeeuwse havens).

Lees verder (ING)

Zie ook de cijfers in: