Economisch Fryslân: samen naar een brede welvaart

Provincie Fryslân wil investeren in een sterk vestigings- en leefklimaat en de verbinding met de bewoners van Fryslân. Niet voor een lineaire groei, maar voor een gezond, schoon en gelukkig Fryslân.

In het bestuursakkoord Lok op 1 staat de brede welvaart centraal. Deze beleidsnota geeft vanuit economisch perspectief invulling aan deze visie. Provincie Fryslân richt zich hiermee op het beleid van de toekomst. Niet alleen op de brede welvaart in het hier en nu, maar vooral ook op brede welvaart voor latere generaties, door in te zetten op een gezond, schoon en gelukkig Fryslân. Dit doet de provincie samen met ondernemers, onderwijs, andere overheden, brancheorganisaties en andere partijen.

Lees verder (provincie Fryslân)