Draagvlak voor Drentse Duitslandagenda

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Drentse Duitslandagenda ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd. In de afgelopen maanden is gebleken dat de thema’s die Gedeputeerde Staten in de conceptversie van de Duitslandagenda hebben benoemd, breed worden gedeeld. Ook bleek een grote mate van bereidheid om samen te werken aan de verdere invulling en concrete uitwerking.

Het intensiveren van de samenwerking met Duitsland moet leiden tot een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren meer vanzelfsprekend worden. In de Drentse Duitslandagenda zijn tien beleidsprioriteiten geformuleerd die daaraan bijdragen.

Lees verder (provincie Drenthe)