Dorpsraad Horst speelt kleine kernen spel

Veel bewonersorganisaties – denk aan dorpsraden, een kernoverleg of wijkplatform – zijn bezig met hun rol. ‘Waar staan we nu en waar willen we in de toekomst staan?’, zijn vragen die opkomen. Antwoorden op deze vragen kunnen zij krijgen via het spelen van een spel dat is ontwikkeld: Het kleine Kernen Spel. Dorpsraad Horst trapte onlangs af.

Lees verder (Landelijke Vereniging Kleine Kernen)

Meer informatie over: Het kleine Kernen Spel

Speel ook:

  • Iedereen kan nu gebruik maken van Voorzieningen-Wijs (Partoer, 15 maart 2019) over de Serious Game met ‘Voorzieningen-Wijs’, een keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen rondom voorzieningen, ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Prestatieafspraken: kinderspel! (Platform31, 24 april 2019) Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ brengt visies, prioriteiten en belangen voor een gebied in kaart en helpen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie of het maken van prestatieafspraken.