Dorpshuizen moeten meer mogelijkheden krijgen om krimp en vergrijzing op te vangen

Provinciale Staten van Drenthe willen dat dorpshuizen een bredere functie krijgen om zichzelf en het voorzieningenniveau in kleine dorpen in stand te houden. PvdA-statenlid Rudolf Bosch wil een onderzoek naar de wenselijkheid om dorpshuizen voor meerdere functies geschikt te maken. Vervolgens moet er geld komen voor experimenten.

Lees verder (RTV Drenthe)