Demografie op agenda EU

Op 1 december is een nieuwe Europese Commissie van start gegaan onder voorzitterschap van mevrouw Von der Leyen. In deze nieuwe Commissie is voor het eerst ook een Eurocommissaris belast met het thema ‘demografie’. De Kroatische Vice-President Dubravka Šuica heeft de portefeuille Democratie en Demografie. Ze werkt op dit moment aan een onderzoeksrapport met een analyse van de impact van de demografische veranderingen binnen de Europese Unie, aan een zogenaamde ‘green paper’ over vergrijzing en aan een lange termijn visie voor landelijke gebieden. Zie voor de volledige opdracht van mevrouw Šuica haar mission letter via deze link naar de website van de Europese Unie.

Op 16 januari heeft een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (programma Bevolkingsdaling) een bezoek gebracht aan enkele medewerkers van de Europese Commissie en het Kabinet van mevrouw Šuica om hen mee te nemen in de (demografische) ontwikkelingen binnen Nederland.