Demografie

Overzicht publicaties demografie krimpgebieden

- Inwonertal provincie Groningen krimpt tweede jaar op rij (Sociaal Planbureau Groningen, 10 april 2017)
- Stad Groningen trekt inwoners uit de regio (CBS, 31 januari 2017)
- Friese bevolkingsdaling zet door (Provincie Friesland, 19 januari 2017)
- Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2016-2040 (pdf)
- Veel baby’s in Groningen, mensen vertrekken uit aardbevingsgemeente (Dagblad van het Noorden, 3 januari 2017)

 • In ongeveer de helft (17) van de in totaal 35 gemeenten in Groningen en Drenthe is het inwoneraantal in 2016 gedaald. De daling is het sterkst in de gemeenten Vlagtwedde (-2,65 procent), Loppersum (-1,42 procent) en Stadskanaal (-1,09 procent). In de ‘aardbevingsgemeente’ Loppersum vertrokken opvallend veel mensen.
  Stijgers: Groningen (+ 913), Haren (+ 488), Leek (+ 94), Marum (+ 87), Hoogezand-Sappemeer (+ 77), Slochteren (+ 63), Zuidhorn (+ 61), Bedum (+ 47), Veendam (+ 36), Grootegast (+ 8)
  Dalers: Vlagtwedde (-435), Stadskanaal (-355), Loppersum (-143), Eemsmond (-137), Oldambt (-119), Pekela (-68), Bellingwedde (-66), Ten Boer (-61), Menterwolde (-57), Appingedam (-44), De Marne (-30), Delfzijl (-28), Winsum (-10)
  Drenthe (+ 3124)
  Stijgers: Noordenveld (+ 1847), Assen (497), Tynaarlo (+ 425), Westerveld (+ 181), Hoogeveen (+ 110), Meppel (+ 186), De Wolden(+ 26), Aa en Hunze (+ 24)
  Dalers: Coevorden (-106), Emmen (-51), Midden-Drenthe (-9), Borger-Odoorn (-6)

- Bevolking groeit in Borne en regio Zwolle en krimpt in Zuid-Twente en Midden-Overijssel (provincie Overijssel, 17 oktober 2017)
In 2016 liet Hengelo in aantal personen de grootste krimp zien (-262 inwoners), gevolgd door Enschede (-209) en Ommen (-166). In 2016 kwam krimp vooral voor in het zuidoosten en rond de noordwestgrens van Twente (Twenterand en Ommen). Procentueel kromp Ommen in 2016 het sterkst (-0,9%).
- Volgens WLO-scenario’s: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (provincie Overijssel, 16 februari 2017)
- Krimpregio Achterhoek groeit door komst vluchtelingen (De Gelderlander, 13 januari 2017)

 • De komst van vluchtelingen naar de Achterhoek heeft tot gevolg dat het aantal inwoners van de acht Achterhoekse gemeenten voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt. De groei bedraagt 222 inwoners op een totaal van 298.202.
  Groei in: Doetinchem (+ 255), Montferland (+ 153),
  Daling: Berkelland (- 207), Bronckhorst (- 92), Oude IJsselstreek (- 86), Winterswijk (- 23).
  Onbekend: Oost Gelre, Aalten
 • Het aantal inwoners van de* provincie Zeeland* groeit sinds het omslagpunt in maart 2015. Sindsdien hebben 1500 mensen uit andere provincies zich in Zeeland gevestigd. De teller staat op 1 november op 382.141 Zeeuwen. In een vergelijkbare periide hiervoor (augustus 2012 – maart 2015) daalde de bevolking nog met bijna 1000 mensen. Dat zegt Dick van der Wouw, senior onderzoeker van ZB| Planbureau. (PZC , 29 november 2017)

- Aantal inwoners Zeeland licht gestegen in 2016 (PZC, 30 december 2016)

 • De provincie Zeeland is in 2016 met 451 inwoners gegroeid naar een totaal van 381.719. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de 13 gemeenten.
  Dalers: Terneuzen (- 69), Veere (- 61), Noord-Beveland (- 31) en Vlissingen (- 6).
  Stijgers: Middelburg (+ 205), Reimerswaal (+ 99), Goes (+ 92), Tholen (+ 74), Borsele (+ 66), Schouwen-Duiveland (+ 35), Sluis (+ 27) en Hulst (+ 20).
  Zie ook: Waar is de krimp in Zeeuws-Vlaanderen gebleven? (PZC, 2 januari 2017)

- Bevolking in Fryslân neemt weer toe (Friesch Dagblad, 12 januari 2017)

 • Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam in 2016 toe met 1005 mensen tot een totaal van 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle 24 Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk: de vluchtelingentoestroom van 2015 en 2016
  De verstedelijking zet door. In Leeuwarden groeide het aantal inwoners met 931 mensen tot een totaal van 108.828. Bij de meeste plattelandsgemeenten daalde het aantal inwoners: in Tytsjerksteradiel, Opsterland en Littenseradiel waren dat meer dan honderd inwoners. In andere gemeenten was er nog een kleine plus: Weststellingwerf (90), Kollumerland (50), Ferwerderadiel (+44).

- Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 (provincie Limburg, 15 november 2017)

De provincie Limburg laat jaarlijks een bevolkings- en huishoudensprognose uitvoeren. In 2016 is het aantal inwoners van Limburg onverwacht licht toegenomen. Voor de komende jaren wordt met uitzondering van de regio Venray voor heel Limburg een bevolkingsdaling voorzien. In 2016 werd het sterfteoverschot (-2.660) in Limburg gecompenseerd door het migratiesaldo (+3.950). Daardoor nam het aantal Limburgers toe met 1.290 inwoners.
De verwachte bevolkingsdaling is het grootst in de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad Limburg en Westelijk Mijnstreek. Het aantal huishoudens zal in deze regio’s ook eerder en sterker afnemen dan in het noordelijke deel van de provincie.Het aandeel ouderen zal toenemen van 22% nu naar 33% in 2040. Daarnaast is sprake van ontgroening (minder jongeren) en zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

- Parkstad: weer afname van krimp (1L, 10 januari 2017)

 • In Parkstad is het bewonersaantal in 2016 met 576 afgenomen. Dat is minder dan de afgelopen drie jaar waarin de afname van het respectievelijk 1325, 1520 en 827 bedroeg. Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, bevestigt die tendens:. "De meest recente prognoses geven aan dat Zuid-Limburg tot 2025 maar beperkt krimpt en 50.000 inwoners meer heeft dan in 2005 werd voorspeld voor 2025.’
  In Noord- en Midden-Limburg neemt het bevolkingsaantal sinds vijf jaar weer toe. De bevolking is in Limburg met 1740 mensen gegroeid naar een totaal van 1.118.000. Oorzaken van de sterk dalende krimp zijn:
  - toenemende immigratie – vooral vanuit Oost-Europese landen
  - afnemende emigratie na het instorten van de huizenmarkt
  - stijgende instroom van asielzoekers vanaf 2007
  - de provincie profiteert van de economische groei.
  Zie ook: Bevolking groeit gestaag : 1740 Limburgers erbij (1L, januari 2016)

- Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose (november 2017)
- Barometer Krimp januari 2016 (15 januari 2016)
- Barometer krimp augustus 2015 (2 september 2015)
- Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015 (provincie Zeeland, december 2015)
- Demografische kerncijfers per gemeente 2014 (CBS, 9 december 2014)
- De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking (ABN AMRO, 6 januari 2014)
- Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040 (PBL/CBS, 30 september 2013)
- Verhouding huishoudens 20-39 jarigen en huishoudens 85-plussers onder druk (PBL, 29 augustus 2013)
- Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief (Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, 21 mei 2013)
- CBS Bevolkingstrends 2013 – Bevolking van vertrekregio’s blijft sociaal-economisch achter (CBS, 20 november 2013)