Demografie

Algemeen

- Bevolkingsgroei Nederland en EU vooral door migratie (CBS, 6 november 2018)
- Prognose levensverwachting 65-jarigen (CBS, 1 november 2018)
- Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog (CBS, 30 oktober 2018)
- Zorgen om overbevolking (AD, 20 september 2018)
- Levensverwachting stijgt minder hard in Nederland en EU (CBS, 7 september 2018)
- Leo van Wissen, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), plaats krimp in mondiaal perspectief. Vanaf 2037 krimpt de Nederlandse bevolking, voorspelt het CBS. Beluister het interview ‘Migratie is niet de oplossing voor bevolkingskrimp’ op BNR (31 juli 2018).
- Demografie in het kort: Vergrijzing (NIDI, 29 juni 2018)
- Ruim 32 duizend inwoners erbij in eerste halfjaar (CBS, 31 juli 2018)
- Regie over migratie: Naar een strategische agenda (essaybundel WRR, 19 juni 2018)
- Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018 (Compendium voor de Leefomgeving, 2 mei 2018)
- Bevolking in bijna kwart van gemeenten gedaald (CBS, 2 januari 2018)
- Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060 (CBS, 19 december 2017)
- Evaluatie PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose (november 2017)

Overzicht publicaties demografie krimpgebieden

Gelderland en Overijssel

- ‘Bevolkingsgroei dempt krimp Achterhoek maar meer ook niet’ (De Gelderlander, 21 september 2018)
- Twente krimpt: Enschede en Oldenzaal sterkste dalers (Tubantia, 31 juli 2018)

 • De veertien Twentse gemeenten en het Achterhoekse Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten telden op 1 juli 2018 757.048 inwoners. Dat is in een half jaar een afname van 222 inwoners. In Enschede (-419), Oldenzaal (-98) en Twenterand (-74) daalde het aantal inwoners. In de Achterhoek zijn 715 mensen meer overleden dan geboren.Het aantal vestigers was 493 mensen hoger dan er vertrokken zijn.
  “Hoewel de Achterhoek bekend staat als een zogenaamde krimpregio, is daar nu niet of nauwelijks sprake van”, zegt statisticus en socioloog Manfred te Grotenhuis.in de Gelderlander. Wel zal er op termijn sprake zijn van bevolkingskrimp in de Achterhoek als gevolg van de scheve leeftijdsopbouw: in de Achterhoek ontbreekt een grote groep mensen tussen de 20 en 40 jaar. (de Gelderlander, 16 januari 2018)

- Bevolking groeit in Borne en regio Zwolle en krimpt in Zuid-Twente en Midden-Overijssel (provincie Overijssel, 17 oktober 2017)

 • In 2016 liet Hengelo in aantal personen de grootste krimp zien (-262 inwoners), gevolgd door Enschede (-209) en Ommen (-166). In 2016 kwam krimp vooral voor in het zuidoosten en rond de noordwestgrens van Twente (Twenterand en Ommen). Procentueel kromp Ommen in 2016 het sterkst (-0,9%).

- Volgens WLO-scenario’s: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (provincie Overijssel, 16 februari 2017)
- Krimpregio Achterhoek groeit door komst vluchtelingen (De Gelderlander, 13 januari 2017)

 • De komst van vluchtelingen naar de Achterhoek heeft tot gevolg dat het aantal inwoners van de acht Achterhoekse gemeenten voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt. De groei bedraagt 222 inwoners op een totaal van 298.202.
  Groei in: Doetinchem (+ 255), Montferland (+ 153),
  Daling: Berkelland (- 207), Bronckhorst (- 92), Oude IJsselstreek (- 86), Winterswijk (- 23).
  Onbekend: Oost Gelre, Aalten

- Prognose bevolking provincie Overijssel (provincie Overijssel)

- Groei én krimp in Overijssel, artikel van prof. dr. Pieter Hooimeijer en dr. Tialda Haartsen in Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015)

Zeeland

- Zeeland krijgt er bijna 600 inwoners bij (PZC, 31 juli 2018)

Zeeland is in het eerste halfjaar van 2018 gegroeid met 587 inwoners. Dat is vooral te danken aan mensen die zich in de provincie hebben gevestigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Op 1 juli telde Zeeland 382.981 inwoners. In de eerste zes maanden zijn in totaal 1.620 baby’s geboren, terwijl 2.123 Zeeuwen overleden. In totaal 8.821 mensen hebben zich in het eerste halfjaar in Zeeland gevestigd, terwijl er 6.831 vertrokken. Bijna 2.000 nieuwe Zeeuwen kwamen rechtstreeks vanuit het buitenland, 1257 Zeeuwen verhuisden naar het buitenland.

Volgens voorlopige cijfers van de dertien gemeenten telt Zeeland aan het einde van het jaar 382.406 inwoners. Dat zijn 752 inwoners meer dan aan het begin van het jaar. Het is de sterkste groei in dertien jaar. De groei in vooral te danken aan mensen die zich nieuw in Zeeland vestigden. Het aantal nieuwkomers overtrof het aantal vertrekkers met 1.300 mensen.
In Zeeuws-Vlaanderen bleef de krimp van de bevolking dit jaar beperkt tot 158 mensen doordat Hulst in tegenstelling tot Sluis en Terneuzen wel een plus kon noteren, onder andere door de vestiging van 333 Belgen. De krimp in de gemeente Terneuzen komt vooral aan de relatief sterke terugloop in Koewacht, Sas van Gent en Sluiskil. In de gemeente Sluis nam het inwonertal van Breskens en Schoondijke relatief sterk af.
In alle gemeenten speelde, net als in 2016, ook de komst van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (671 t/m november) een rol.

 • Het aantal inwoners van de provincie Zeeland groeit sinds het omslagpunt in maart 2015. Sindsdien hebben 1500 mensen uit andere provincies zich in Zeeland gevestigd. De teller staat op 1 november 2017 op 382.141 Zeeuwen. In een vergelijkbare periide hiervoor (augustus 2012 – maart 2015) daalde de bevolking nog met bijna 1000 mensen. Dat zegt Dick van der Wouw, senior onderzoeker van ZB| Planbureau. (PZC , 29 november 2017)

De provincie Zeeland is in 2016 met 451 inwoners gegroeid naar een totaal van 381.719. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de 13 gemeenten.
Dalers: Terneuzen (- 69), Veere (- 61), Noord-Beveland (- 31) en Vlissingen (- 6).
Stijgers: Middelburg (+ 205), Reimerswaal (+ 99), Goes (+ 92), Tholen (+ 74), Borsele (+ 66), Schouwen-Duiveland (+ 35), Sluis (+ 27) en Hulst (+ 20).
Zie ook: Waar is de krimp in Zeeuws-Vlaanderen gebleven? (PZC, 2 januari 2017)

- Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015 (provincie Zeeland, december 2015)

Friesland

- Ooststellingwerf krimp en vergrijst (Nieuwe Ooststellingwerver, 16 november 2018)

 • Het aantal inwoners van Ooststellingwerf is tussen 2006 en 2017 met 755 afgenomen. Het aantal inwoners van Weststellingwerf is in die periode met 212 personen gegroeid. Ook hier is sprake van vergrijzing.

- Bevolking krimpt in noordoost, groeit in zuidwest (Leeuwarder Courant, 2 januari 2018)

 • De bevolking van Friesland groeide in 2017 (data 1 januari tot 30 november) licht met 0,1 procent van 646.819 naar 647.497 inwoners.De gemeenten met de grootste bevolkingsdaling zijn Ferwerderadiel (-0,62 ), Dongeradeel (-0,4) en Tytsjerksteradiel (-0,4%) .

- Bevolking in Fryslân neemt weer toe (Friesch Dagblad, 12 januari 2017)

 • Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam in 2016 toe met 1005 mensen tot een totaal van 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle 24 Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk: de vluchtelingentoestroom van 2015 en 2016
  De verstedelijking zet door. In Leeuwarden groeide het aantal inwoners met 931 mensen tot een totaal van 108.828. Bij de meeste plattelandsgemeenten daalde het aantal inwoners: in Tytsjerksteradiel, Opsterland en Littenseradiel waren dat meer dan honderd inwoners. In andere gemeenten was er nog een kleine plus: W2ststellingwerf (90), Kollumerland (50), Ferwerderadiel (+44).

- Prognose bevolkingsgroei 2012-2022 / bevolking naar leeftijd 1998-2040 / huishoudens naar leeftijd 1998-2040 Fryslân (provincie Friesland)

Groningen en Drenthe

- Inwonertal provincie Groningen krimpt tweede jaar op rij (Sociaal Planbureau Groningen, 10 april 2017)
- Stad Groningen trekt inwoners uit de regio (CBS, 31 januari 2017)
- Friese bevolkingsdaling zet door (Provincie Friesland, 19 januari 2017)
- Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2016-2040 (pdf)
- Veel baby’s in Groningen, mensen vertrekken uit aardbevingsgemeente (Dagblad van het Noorden, 3 januari 2017)

 • In ongeveer de helft (17) van de in totaal 35 gemeenten in Groningen en Drenthe is het inwoneraantal in 2016 gedaald. De daling is het sterkst in de gemeenten Vlagtwedde (-2,65 procent), Loppersum (-1,42 procent) en Stadskanaal (-1,09 procent). In de ‘aardbevingsgemeente’ Loppersum vertrokken opvallend veel mensen.
  Stijgers: Groningen (+ 913), Haren (+ 488), Leek (+ 94), Marum (+ 87), Hoogezand-Sappemeer (+ 77), Slochteren (+ 63), Zuidhorn (+ 61), Bedum (+ 47), Veendam (+ 36), Grootegast (+ 8)
  Dalers: Vlagtwedde (-435), Stadskanaal (-355), Loppersum (-143), Eemsmond (-137), Oldambt (-119), Pekela (-68), Bellingwedde (-66), Ten Boer (-61), Menterwolde (-57), Appingedam (-44), De Marne (-30), Delfzijl (-28), Winsum (-10)
  Drenthe (+ 3124)
  Stijgers: Noordenveld (+ 1847), Assen (497), Tynaarlo (+ 425), Westerveld (+ 181), Hoogeveen (+ 110), Meppel (+ 186), De Wolden(+ 26), Aa en Hunze (+ 24)
  Dalers: Coevorden (-106), Emmen (-51), Midden-Drenthe (-9), Borger-Odoorn (-6)

- Bevolking & Wonen (provincie Drenthe)

 • Na jaren van groei heeft Drenthe vanaf 2011 te maken met een krimpend aantal inwoners. De Drentse bevolking is bovendien relatief ouder dan de Nederlandse. Op 1 januari 2017 telde de provincie Drenthe 491.792 inwoners.
  De Provinciale bevolkingsprognose 2015-2040 gaat uit van een daling tot 461.000 inwoners in 2040.

Limburg

- Bevolkingskrimp in veel Limburgse gemeenten (Limburger, 2 januari 2018)

 • In de meeste Limburgse gemeenten nam het aantal inwoners in 2017 af. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. In Gulpen-Wittem ging het ’t hardst. Per 10.000 inwoners ging de gemeente in het Heuvelland er 7,46 inwoners op achteruit. Nuth volgt met -6,21. In het noorden van de provincie verloren Venray (-4,54) en Gennep (-4,85) de meeste inwoners. De krimp was in de meeste gevallen minder sterk dan elders in het land.

- Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 (provincie Limburg, 15 november 2017)

 • De provincie Limburg laat jaarlijks een bevolkings- en huishoudensprognose uitvoeren. In 2016 is het aantal inwoners van Limburg onverwacht licht toegenomen. Voor de komende jaren wordt met uitzondering van de regio Venray voor heel Limburg een bevolkingsdaling voorzien. In 2016 werd het sterfteoverschot (-2.660) in Limburg gecompenseerd door het migratiesaldo (+3.950). Daardoor nam het aantal Limburgers toe met 1.290 inwoners.
  De verwachte bevolkingsdaling is het grootst in de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad Limburg en Westelijk Mijnstreek. Het aantal huishoudens zal in deze regio’s ook eerder en sterker afnemen dan in het noordelijke deel van de provincie.Het aandeel ouderen zal toenemen van 22% nu naar 33% in 2040. Daarnaast is sprake van ontgroening (minder jongeren) en zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

- Progneff 2017 (pdf) (september 2017)

 • In Progneff 2017 neemt de bevolkingsomvang van de Provincie Limburg af van 1,12 miljoen inwoners in 2016 tot ruim 880.000 inwoners in 2060. Dit betekent dat de Limburgse bevolking in de prognoseperiode met ongeveer 236.000 personen zal afnemen. In Progneff 2016 werd uitgegaan van een iets sterkere daling van het inwonertal; tot 869.000 in 2060. Zie ook eerdere prognoses: Progneff 2012-2016

- Parkstad: weer afname van krimp (1L, 10 januari 2017)

 • In Parkstad is het bewonersaantal in 2016 met 576 afgenomen. Dat is minder dan de afgelopen drie jaar waarin de afname van het respectievelijk 1325, 1520 en 827 bedroeg. Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, bevestigt die tendens:. "De meest recente prognoses geven aan dat Zuid-Limburg tot 2025 maar beperkt krimpt en 50.000 inwoners meer heeft dan in 2005 werd voorspeld voor 2025.’
  In Noord- en Midden-Limburg neemt het bevolkingsaantal sinds vijf jaar weer toe. De bevolking is in Limburg met 1740 mensen gegroeid naar een totaal van 1.118.000. Oorzaken van de sterk dalende krimp zijn:
  - toenemende immigratie – vooral vanuit Oost-Europese landen
  - afnemende emigratie na het instorten van de huizenmarkt
  - stijgende instroom van asielzoekers vanaf 2007
  - de provincie profiteert van de economische groei.
  Zie ook: Bevolking groeit gestaag : 1740 Limburgers erbij (1L, januari 2016)

- Barometer Krimp januari 2016 (15 januari 2016)
- Barometer krimp augustus 2015 (2 september 2015)