Demografie

Algemeen

- Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2020 (provincie Noord-Brabant, 16 september 2020)

 • De Brabantse bevolking groeit tot 2050 nog met bijna 280.000 mensen, tot ruim 2,84 miljoen inwoners. Tegen het midden van de jaren ’30 krijgen de landelijke gebieden te maken met een geringe bevolkingskrimp. In het stedelijk gebied blijft de bevolking doorgroeien, al neemt de groei ook hier af. Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is bijna 27% 65 jaar of ouder, tegen 20% in 2020. De hoogste leeftijdsgroepen, 75 jaar en ouder, groeien het sterkst en landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke gebieden.

- Minder geboorten door studie en flexwerk? (CBS, 27 juli 2020)
- Wereldbevolking gaat vanaf 2064 krimpen (NRC, 15 juli 2020)

 • Onderzoekers van de universiteit van Washington voorspellen dat de wereldbevolking in 2064 een piek van 9,7 miljard mensen bereikt. Daarna treedt krimp in. Het is gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet. Voor Nederland verwachten de onderzoekers in het jaar 2100 een bevolking van 13,5 miljoen mensen.

- Old-age dependency ratio increasing in the EU (Eurostat, 13 juli 2020)

 • The EU’s old-age dependency ratio is projected to be at 57% in 2100, almost double that of 2019 (31%).

- Bevolking 2050 in beeld: drukker, diverser en dubbelgrijs (CBS- NIDI, 7 juli 2020)

- Waar wonen de meeste ouderen? (CBS)

 • De regio’s met het hoogste aandeel inwoners vanaf 70 jaar zijn Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zeeland en Limburg.

- Bevolkings- en huishoudensontwikkeling krimp- en anticipeerregio’s 2014-2019 (ministerie van BZK e.a., 3 juli 2020)
- Ook in mei minder immigratie (CBS, 30 juni 2020)
- Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt (Waddenzee.nl, 16 juni 2020)
- Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt – Prognose en Scenario’s 2020-2035 (ministerie van BZK, 12 juni 2020)
- Bevolkingskrimp in begin coronacrisis (CBS, 19 mei 2020)
- 15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020 (CBS, 29 april 2020)
- Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners (CBS, 3 januari 2020)
- Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest (CBS, 3 januari 2020)
- Daling inwonertal in 7 van de 9 in 2015 aangewezen krimpgebieden (CBS, 3 januari 2020)

Overzicht publicaties demografie krimpgebieden

Gelderland en Overijssel

- De kwalitatieve woningvraag in Twente (EIB, 13 februari 2020)

 • Uit dit rapport van EIB blijkt dat op basis van de nationale huishoudensprognose (CBS) en WoON2018 dat er in 2030 in Twente een groei te is te verwachten van circa 3.200 huishoudens. Van de 3.200 extra huishoudens komen circa 2.750 huishoudens voort uit meer immigratie. De overige 450 extra huishoudens komen voort uit de overige demografische factoren (geboorten, sterfte, paarvorming, etc.). De relatief jonge leeftijd (ruim de helft is jonger dan 35 jaar in 2030) en lage inkomenspositie van immigranten maken dat deze groep in beginsel sterk is aangewezen op de gereguleerde huursector.

- Bevolking van Twente groeit door migratie en verhuizing, Achterhoek juist gekrompen (Tubantia, 3 januari 2020)

 • In een derde van de gemeenten in Twente en de Achterhoek is de bevolking het afgelopen jaar gedaald. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.
  Bevolkingsdaling in de gemeenten Oost-Gelre (-0,4), Rijssen-Holten (-0,3 procent), Berkelland (-0,3), Winterswijk (-0,2), Twenterand (-0,1 ) en Tubbergen (-0,1).
  Bevolkingsgroei in: Hengelo (+ 0,7 procent), Enschede (+ 0,6), Borne (+ 0,5), Dinkelland (+ 0,5), Aalten (+ 0,4), Almelo (+ 0,4), Hellendoorn (+ 0,3), Wierden (+ 0,3), Losser (+ 0,2), Hof van Twente (+ 0,2), Haaksbergen (+ 0,2), en Oldenzaal (0).

- Montferland ook in toekomst groeigemeente in regio: Bronckhorst daalt hardst (de Stentor, 11 september 2019)

 • De bevolking van Doetinchem (+ 1,3 procent) en Winterswijk (+ 0,2) zal tot 2035 licht stijgen. De bevolking van Bronckhorst krimpt het sterkst (-6,6), gevolgd door Aalten (-5,4), Berkelland (-4,6), Oude IJsselstreek (-2,8 procent) en Oost Gelre (-1,4 procent).

- Borne en Twentse steden gaan (flink) groeien, gemeenten aan de grens krimpen (Tubantia, 10 september 2019)

 • Vooral de gemeenten grenzend aan Duitsland gaan tot 2035 krimpen: Losser (-6 procent), Twenterand (-5,6), Aalten (-5,4), Haaksbergen (-5,3) Dinkelland (-5,3%), Berkelland (-4,6), Tubbergen (-3,8) en Oldenzaal (-2,6). Groeigemeenten zijn: Borne (+ 6), Hengelo (+ 1,9), Hellendoorn (+ 0,6), Wierden (+ 0,6), Enschede (+ 0,4), Rijssen-Holten (+ 0,3) en Almelo (+ 0,1).

- De bevolking van de provincie Gelderland groeide de eerste helft van 2019 met 4182 personen. Overijssel groeide met 1848 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Krimp in Achterhoek nog ernstiger dan gedacht (De Gelderlander, 10 juli 2019)

 • In de Achterhoek wonen maar liefst 40,9 procent minder 0-jarigen dan 15-jarigen. In een aantal gemeenten (Lochem, Bronckhorst, Zutphen) ligt het verliespercentage daar ruim boven. (-48 , -47,1 en -45 procent), in Doetinchem, Aalten en Oost Gelre daar onder. (-33,1, -35,2 en 37,4 procent).

- De drie grote Twentse steden groeien weer, Oldenzaal blijft krimpen (Tubantia, 3 januari 2019)

 • Enschede (+ 787) en Almelo (+223) zijn de grootste stijgers in 2018. Oldenzaal (-93), Twenterand (-106), Berkelland (-128) en Winterswijk (-58) waren de gemeenten die qua inwonersaantal daalden.

- ‘Bevolkingsgroei dempt krimp Achterhoek maar meer ook niet’ (De Gelderlander, 21 september 2018)
- Twente krimpt: Enschede en Oldenzaal sterkste dalers (Tubantia, 31 juli 2018)

 • De veertien Twentse gemeenten en het Achterhoekse Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten telden op 1 juli 2018 757.048 inwoners. Dat is in een half jaar een afname van 222 inwoners. In Enschede (-419), Oldenzaal (-98) en Twenterand (-74) daalde het aantal inwoners. In de Achterhoek zijn 715 mensen meer overleden dan geboren.Het aantal vestigers was 493 mensen hoger dan er vertrokken zijn.
  “Hoewel de Achterhoek bekend staat als een zogenaamde krimpregio, is daar nu niet of nauwelijks sprake van”, zegt statisticus en socioloog Manfred te Grotenhuis.in de Gelderlander. Wel zal er op termijn sprake zijn van bevolkingskrimp in de Achterhoek als gevolg van de scheve leeftijdsopbouw: in de Achterhoek ontbreekt een grote groep mensen tussen de 20 en 40 jaar. (de Gelderlander, 16 januari 2018)

- Bevolking groeit in Borne en regio Zwolle en krimpt in Zuid-Twente en Midden-Overijssel (provincie Overijssel, 17 oktober 2017)

 • In 2016 liet Hengelo in aantal personen de grootste krimp zien (-262 inwoners), gevolgd door Enschede (-209) en Ommen (-166). In 2016 kwam krimp vooral voor in het zuidoosten en rond de noordwestgrens van Twente (Twenterand en Ommen). Procentueel kromp Ommen in 2016 het sterkst (-0,9%).

- Volgens WLO-scenario’s: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (provincie Overijssel, 16 februari 2017)
- Krimpregio Achterhoek groeit door komst vluchtelingen (De Gelderlander, 13 januari 2017)

 • De komst van vluchtelingen naar de Achterhoek heeft tot gevolg dat het aantal inwoners van de acht Achterhoekse gemeenten voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt. De groei bedraagt 222 inwoners op een totaal van 298.202.
  Groei in: Doetinchem (+ 255), Montferland (+ 153),
  Daling: Berkelland (- 207), Bronckhorst (- 92), Oude IJsselstreek (- 86), Winterswijk (- 23).
  Onbekend: Oost Gelre, Aalten

- Prognose bevolking provincie Overijssel (provincie Overijssel)

- Groei én krimp in Overijssel, artikel van prof. dr. Pieter Hooimeijer en dr. Tialda Haartsen in Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015)

Zeeland

- Bevolking Zeeland groeit tijdens pandemie (PZC, 19 mei 2020)

 • Sinds het begin van de coronapandemie is de bevolking in Zeeland gegroeid. Van 23 maart tot 13 april nam het aantal inwoners met 10 tot 50 per 100.000 inwoners toe. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is er groei. De groei is vooral te verklaren doordat meer mensen naar Zeeland zijn verhuisd. En Zeeland heeft in vergelijking met andere regio’s een relatief laag aantal coronadoden. Ook speelt migratie een minder belangrijke rol in Zeeland.

- Forse groei Goes en Middelburg, klap voor Terneuzen (Omroep Zeeland, 30 december 2019)

 • Zeeland groeide dit jaar met 635 inwoners. Dat was vooral te danken aan de groei van de gemeenten Goes (+ 1,13 procent) en Middelburg (+ 0,5), maar ook in Goeree-Overflakkee (+ 0,87), Noord-Beveland (+ 1,27), Schouwen-Duiveland (+ 0,18), Vlissingen (+ 0,21), Veere (+ 0,3), Reimerswaal (+ 0,2) en Hulst (+ 0,03)). Krimp in de gemeenten Kapelle (-0,92), Terneuzen (-0,28), Borsele (-0,26), Tholen (-0,22) en Sluis (-0,67).

- Kapelle groeit, Sluis krimpt tot 2050 (PZC, 10 september 2019)

 • De gemeenten Sluis (-5 procent) en Schouwen-Duiveland (-2,6 procent) krimpen het sterkst tot 2035. De gemeenten Kapelle (4,6 procent), Reimerswaal (4,3 procent), Middelburg (4,2 procent) en Goes (3,4 procent) groeien het hardst. De andere Zeeuwse gemeenten blijven min of meer stabiel, zo luidt de prognose van het CBS.
 • De bevolking van de provincie Zeeland groeide de eerste helft van 2019 met 299 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019 (pdf) (16 april 2019)

 • Het binnenlands migratiesaldo was in de crisisperiode sterk negatief. De toenemende verhuisdynamiek na de crisisperiode pakt goed uit voor Zeeland omdat gezinnen en ouderen de Zeeuwse gemeenten weer weten te vinden. In de aannames voor het binnenlands migratiesaldo is met deze ontwikkeling nadrukkelijk rekening gehouden, zodat een relatief positief binnenlands migratiesaldo als aanname is gebruikt. De verwachting is dat het buitenlands migratiesaldo de komende jaren op een stabiel hoog scenario zal liggen van 1200-1300 per jaar. De bevolking van Zeeland gaat de komende jaren nog geleidelijk stijgen tot bijna 400.000 in 2040. Door het oplopende sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk wel afnemen. De kustgemeenten, Zeeuws Vlaamse gemeenten en Noord-Beveland kennen de kleinste bevolkingsgroei of daling. De hoogste bevolkingsgroei is te vinden Goes, Middelburg, Reimerswaal en Tholen. De leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking zal fors veranderen. De bevolking in de leeftijdsgroep 15 tot 60 jaar neemt met 15.000 af tot 2040. Het aantal 80+ers neemt met 20.000 toe. Opvallend is dat de groep tot 15 jaar licht groeit met 4000. Relatief is er sprake van een verdubbeling van het aantal 80+ers.
  Gemeenten met een relatief oude bevolking zijn te vinden aan de kust en Zeeuws Vlaanderen. Zie ook: Dataportaal Zeeland.

- CBS: Zeeland heeft er 769 inwoners bij (PZC, 28 januari 2019)
- Zoveel Zeeuwen zijn er nu in onze provincie (PZC, 29 december 2018)
- Zeeland kruipt naar landelijk groeicijfer (PZC, 3 januari 2019)
- Krimp zet in Sluis door, elders groeit bevolking in 2018 juist (PZC, 2 januari 2019)
- Schouwen-Duiveland geeft zich nog niet over aan krimp bevolking (PZC, 30 december 2018)

 • De bevolkingsgroei in Nederland komt volgens de voorlopige cijfers van het CBS uit op 0,54 procent, voor Zeeland komt dit percentage uit op 0,24 procent (+ 833). In Zeeuws-Vlaanderen zet de krimp alleen door in de gemeente Sluis (-141, -5,1%). Hulst (+ 67) en Terneuzen (+ 145) groeiden in 2018. Het inwonertal van gemeente Schouwen-Duiveland ging met 80 in de plus, alleen in de kernen Bruinisse (-42), Brouwershaven (-26), Scharendijke (-19) en Renesse (-16) daalde het aantal inwoners. Andere verliezers zijn Vlissingen (-1,1%), Veere (-2,4%) en Noord-Beveland (-1,%).

- Zeeland krijgt er bijna 600 inwoners bij (PZC, 31 juli 2018)

 • Zeeland is in het eerste halfjaar van 2018 gegroeid met 587 inwoners. Dat is vooral te danken aan mensen die zich in de provincie hebben gevestigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Op 1 juli telde Zeeland 382.981 inwoners. In de eerste zes maanden zijn in totaal 1.620 baby’s geboren, terwijl 2.123 Zeeuwen overleden. In totaal 8.821 mensen hebben zich in het eerste halfjaar in Zeeland gevestigd, terwijl er 6.831 vertrokken. Bijna 2.000 nieuwe Zeeuwen kwamen rechtstreeks vanuit het buitenland, 1257 Zeeuwen verhuisden naar het buitenland.

Volgens voorlopige cijfers van de dertien gemeenten telt Zeeland aan het einde van het jaar 382.406 inwoners. Dat zijn 752 inwoners meer dan aan het begin van het jaar. Het is de sterkste groei in dertien jaar. De groei in vooral te danken aan mensen die zich nieuw in Zeeland vestigden. Het aantal nieuwkomers overtrof het aantal vertrekkers met 1.300 mensen.
In Zeeuws-Vlaanderen bleef de krimp van de bevolking dit jaar beperkt tot 158 mensen doordat Hulst in tegenstelling tot Sluis en Terneuzen wel een plus kon noteren, onder andere door de vestiging van 333 Belgen. De krimp in de gemeente Terneuzen komt vooral aan de relatief sterke terugloop in Koewacht, Sas van Gent en Sluiskil. In de gemeente Sluis nam het inwonertal van Breskens en Schoondijke relatief sterk af.
In alle gemeenten speelde, net als in 2016, ook de komst van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (671 t/m november) een rol.

 • Het aantal inwoners van de provincie Zeeland groeit sinds het omslagpunt in maart 2015. Sindsdien hebben 1500 mensen uit andere provincies zich in Zeeland gevestigd. De teller staat op 1 november 2017 op 382.141 Zeeuwen. In een vergelijkbare periide hiervoor (augustus 2012 – maart 2015) daalde de bevolking nog met bijna 1000 mensen. Dat zegt Dick van der Wouw, senior onderzoeker van ZB| Planbureau. (PZC , 29 november 2017)

De provincie Zeeland is in 2016 met 451 inwoners gegroeid naar een totaal van 381.719. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de 13 gemeenten.
Dalers: Terneuzen (- 69), Veere (- 61), Noord-Beveland (- 31) en Vlissingen (- 6).
Stijgers: Middelburg (+ 205), Reimerswaal (+ 99), Goes (+ 92), Tholen (+ 74), Borsele (+ 66), Schouwen-Duiveland (+ 35), Sluis (+ 27) en Hulst (+ 20).
Zie ook: Waar is de krimp in Zeeuws-Vlaanderen gebleven? (PZC, 2 januari 2017)

- Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015 (provincie Zeeland, december 2015)

Friesland

- Cijfers Friese bevolkingsprognose (provincie Fryslân, 30 juni 2020)

 • Fryslân teltt nu ongeveer 650.000 inwoners. In 2040 zal dat zijn afgenomen tot 630.000. De prognose laat zien dat er, ondanks de afname van het totaal aantal inwoners, er een forse toename van het aantal ouderen wordt verwacht. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 35% toenemen van 140.000 in 2020 tot 188.000 personen in 2040. Binnen deze groep zal het aantal 85-plussers zich meer dan verdubbelen.
  Alle leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar nemen tot 2040 af in aantal. De groep 45 tot 65 jaar kent met -23% de grootste afname. Het aantal kinderen tot 15 jaar zal met 5% afnemen.
  Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Van 295.000 huishoudens in 2020, is er nog een lichte groei naar 305.000 huishoudens in 2035. Hierna neemt het aantal huishoudens weer af naar 205.000 in 2050. Vooral het aantal 1-persoons huishoudens zal nog groeien: van 110.000 in 2020 tot 130.000 huishoudens in 2040. Dit zijn voor een groot deel alleenstaande ouderen.

Zie ook: Factsheet Friese Bevolkingsprognose 2020 (pdf)

- Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt (Waddenzee.nl, 16 juni 2020)
- Friese bevolking groeit tegen krimpvoorspelling in, voor het eerst meer dan 650.000 Friezen (Friesch Dagblad, 30 december 2019)

 • De Friese bevolking is in 2019 met ruim 22.000 personen gegroeid (+ 0,36 procent), ruim 10.000 daarvan zijn inwoners van de gemeente Leeuwarden (+ 8,4 procent). Bijna alle Friese gemeenten zijn gegroeid het afgelopen jaar, op Achtkarspelen (-0,1 procent), Harlingen (-0,32) en Ooststellingwerf (-0,08) na. De bevolking van de krimpregio Noordoost-Fryslân is sinds 2015 ongeveer een half procent kleiner geworden en groeide in 2019 met + 0,2 procent.

- Vergrijzing en ontgroening zetten door (FSP, 26 september 2019)
- CBS voorspelt ook bevolkingskrimp voor Leeuwarden na 2035 (Friesch Dagblad, 10 september 2019)

 • Op de korte termijn, tot 2035, is de krimp het sterkst op Terschelling (-6,6%), Schiermonnikoog (-7,1) en in Waadhoeke (-8), Harlingen (-6,9), Tytsjerksteradiel (-5,3), Dantumadiel (-6,4) en voormalig Kollumerland (-6,7).

- CBS voorspelt 30.000 minder Friezen in 2050 (Leeuwarder Courant, 10 september 2019)

 • De bevolking van de provincie Friesland groeide de eerste helft van 2019 met 456 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Elk jaar minder baby’s en thuisbevallingen in Friesland: bekijk hier de cijfers (Leeuwarder Courant, 17 januari 2019)
- Opnieuw kreeg Fryslân er wat inwoners bij (Friesch Dagblad, 29 december 2018)
- Friese bevolking bereikt recordomvang, om precies te zijn 647.784 (Leeuwarder Courant, 31 december 2018)

 • Het inwonertal van Fryslân is dit jaar gegroeid naar 647.795 mensen. Dat is een groei van 0,08 procent (524 inwoners) ten opzichte van 1 januari 2018. In Ferwerderadiel is de krimp het grootste: -89 inwoners (1,03 %). In De Fryske Marren daalde het aantal inwoners met 308 (0,6 %).
  In de krimpregio Noordoost Friesland daalde het aantal inwoners het sterkst in Ferwerderadeel (-107), gevolgd door Kollumerland C.A. (-80),
  Tietjersteradeel (-80), Achtkarspelen (-71) en Dantumadeel (-3). Alleen in Dongeradeel groeide het aantal inwoners met 27.

- Ooststellingwerf krimp en vergrijst (Nieuwe Ooststellingwerver, 16 november 2018)

 • Het aantal inwoners van Ooststellingwerf is tussen 2006 en 2017 met 755 afgenomen. Het aantal inwoners van Weststellingwerf is in die periode met 212 personen gegroeid. Ook hier is sprake van vergrijzing.

- Bevolking krimpt in noordoost, groeit in zuidwest (Leeuwarder Courant, 2 januari 2018)

 • De bevolking van Friesland groeide in 2017 (data 1 januari tot 30 november) licht met 0,1 procent van 646.819 naar 647.497 inwoners.De gemeenten met de grootste bevolkingsdaling zijn Ferwerderadiel (-0,62 ), Dongeradeel (-0,4) en Tytsjerksteradiel (-0,4%) .

- Bevolking in Fryslân neemt weer toe (Friesch Dagblad, 12 januari 2017)
- Friese bevolkingsdaling zet door (Provincie Friesland, 19 januari 2017)

 • Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam in 2016 toe met 1005 mensen tot een totaal van 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle 24 Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk: de vluchtelingentoestroom van 2015 en 2016
  De verstedelijking zet door. In Leeuwarden groeide het aantal inwoners met 931 mensen tot een totaal van 108.828. Bij de meeste plattelandsgemeenten daalde het aantal inwoners: in Tytsjerksteradiel, Opsterland en Littenseradiel waren dat meer dan honderd inwoners. In andere gemeenten was er nog een kleine plus: W2ststellingwerf (90), Kollumerland (50), Ferwerderadiel (+44).

- Prognose bevolkingsgroei 2012-2022 / bevolking naar leeftijd 1998-2040 / huishoudens naar leeftijd 1998-2040 Fryslân (provincie Friesland)

Groningen en Drenthe

- Bevolking Groningen krimpt in coronatijd, vooral door afname immigratie (RTV Noord, 19 mei 2020)

 • Sinds het uitbreken van de crisis krimpt de bevolking in de provincie Groningen iedere week met gemiddeld 95 mensen. coronacrisis. Voor het uitbreken van de crisis groeide de bevolking wekelijks met gemiddeld 18 mensen.

- Bevolkingsontwikkeling krimpgebieden Noord-Nederland (KKNN, 7 januari 2019)

 • In de 3 officiële krimpgebieden in Groningen heeft de bevolking zich volgens het CBS van 1 januari 2015 tot 1 december 2019 als volgt ontwikkeld: Het Hogeland (- 4,6 procent), Eemsdelta (- 3,5) en Oost-Groningen (-1,2).

- Is het aantal inwoners in jouw gemeente gedaald of gestegen? (RTV Drenthe, 3 januari 2019)

 • In acht van de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inwoners in 2019. Meppel groeide het sterkst (+ 1,0 procent), gevolgd door Assen (+ 0,9), De Wolden (+ 0,8), Borger-Odoorn (+ 0,6), Westerveld (+ 0,7), Tynarloo (+ 0,4), Aa en Hunze (+ 0,2) en Hoogeveen (+ 0,1). In Coevorden (-0,4), Noordenveld (-0,2), Midden-Drenthe (-0,2) en Emmen (-0,1) daalde het inwonertal.

- Bevolkingsontwikkeling (De staat van Groningen)

- Daling Drentse bevolking zet door! (Trendbureau Drenthe, 4 oktober 2019)

- Jongste prognoses CBS: het Noorden loopt leeg (Dagblad van het Noorden, 10 september 2019)

 • Loppersum (-17,7 procent), Delfzijl (-15,7 procent), Ten Boer (-13,6), Appingedam (-1,4), Eemsmond (-10,5) en Winsum (-10,3) krijgen tot 2035 met een forse krimp te maken.
  - ‘Drenthe loopt de komende jaren verder leeg’ (RTV Drenthe, 10 september 2019)
 • Volgens een prognose van het CBS daalt het aantal inwoners in Drenthe het meest in Noordenveld met 11 procent. Daarna volgen Coevorden (-6), Aa en Hunze (-5,1), Midden Drenthe (-4,2), Westerveld (-3), Borger-Odoorn (-2,3), Emmen (-2,6), Hoogeveen (-1,2) en De Wolden (-1). Assen groeit het sterkst met 6,4 procent. Ook Meppel (+ 4) en Tynaarlo (+ 1,3) gaan in de plus.

- De bevolking van de provincie Groningen is de eerste helft van 2019 met Groningen 936 gekrompen. De provincie Drenthe noteerde een kleine plus: 333. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- CBS: aantal Groningers gestegen naar 584.198 (RTV Noord, 2 januari 2019)
- Bevolking groeit in Zuidwest-Drenthe, krimp in Hoogeveen en Emmen (Meppeler Courant, 2 januari 2019)

 • De bevolking van de provincie Groningen is in 2018 gestegen met bijna 1.200 inwoners. Daling van het aantal inwoners trad op in Eemsmond (-151), Delfzijl (-133), Loppersum (-105) en Appingedam (- 92).
  In Drenthe daalde het aantal inwoners in Hoogeveen, Emmen, Aa en Hunze en Noordenveld.

- Inwonertal provincie Groningen krimpt tweede jaar op rij (Sociaal Planbureau Groningen, 10 april 2017)
- Stad Groningen trekt inwoners uit de regio (CBS, 31 januari 2017)
- Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2016-2040 (pdf)
- Veel baby’s in Groningen, mensen vertrekken uit aardbevingsgemeente (Dagblad van het Noorden, 3 januari 2017)

 • In ongeveer de helft (17) van de in totaal 35 gemeenten in Groningen en Drenthe is het inwoneraantal in 2016 gedaald. De daling is het sterkst in de gemeenten Vlagtwedde (-2,65 procent), Loppersum (-1,42 procent) en Stadskanaal (-1,09 procent). In de ‘aardbevingsgemeente’ Loppersum vertrokken opvallend veel mensen.
  Stijgers: Groningen (+ 913), Haren (+ 488), Leek (+ 94), Marum (+ 87), Hoogezand-Sappemeer (+ 77), Slochteren (+ 63), Zuidhorn (+ 61), Bedum (+ 47), Veendam (+ 36), Grootegast (+ 8)
  Dalers: Vlagtwedde (-435), Stadskanaal (-355), Loppersum (-143), Eemsmond (-137), Oldambt (-119), Pekela (-68), Bellingwedde (-66), Ten Boer (-61), Menterwolde (-57), Appingedam (-44), De Marne (-30), Delfzijl (-28), Winsum (-10)
  Drenthe (+ 3124)
  Stijgers: Noordenveld (+ 1847), Assen (497), Tynaarlo (+ 425), Westerveld (+ 181), Hoogeveen (+ 110), Meppel (+ 186), De Wolden(+ 26), Aa en Hunze (+ 24)
  Dalers: Coevorden (-106), Emmen (-51), Midden-Drenthe (-9), Borger-Odoorn (-6)

- Bevolking & Wonen (provincie Drenthe)

 • Na jaren van groei heeft Drenthe vanaf 2011 te maken met een krimpend aantal inwoners. De Drentse bevolking is bovendien relatief ouder dan de Nederlandse. Op 1 januari 2017 telde de provincie Drenthe 491.792 inwoners.
  De Provinciale bevolkingsprognose 2015-2040 gaat uit van een daling tot 461.000 inwoners in 2040.

Limburg

- Zuid-Limburg krimpt sterk door corona-uitbraak (De Limburger, 20 mei 2020)

 • Het aantal inwoners in de krimpregio Zuid-Limburg daalt al jaren gemiddeld met zo’n 30 per week. In maart is dat – op het hoogtepunt van de corona-epidemie – opgelopen tot 230 per week. Dat is de sterkste daling in Nederland.

- Inwonersaantal Maasgouw groeide het hardst (1L, 3 januari 2020)

 • In totaal 19 van de 31 Limburgse gemeenten zagen hun inwonersaantal groeien. Na Maasgouw (+ 0,9 procent) groeide Beekdaelen (+ 0,7), Weert (+ 0,6 procent) en Venray (+ 0,6 procent) het hardst. Overige stijgers: Leudal (+ 0,5), Horst aan de Maas (+ 0, 4), Maastricht (+ 0,3), Vaals (+ 0,3), Venlo (+ 0,3), Eijsden-Margraten (+ 0,3), Simpelveld (+ 0,3), Voerendaal (+ 0,3), Heerlen (+ 0,3), Nederweert (+ 0,3), Peel en Maas (+ 0,3), Kerkrade (+ 0,2) Echt-Susteren (+ 0,2), Roermond (+ 0,1) en Stein(+ 0,1). In 12 gemeenten daalde het inwonersaantal. In Brunssum is de daling het grootst, (- 0,9 procent), gevolgd door Gennep (-0,7), Valkenburg aan den Geul (-0,7), Meerssen (-0,5), Gulpen-Wittem (-0,4), Bergen (-0,3), Beesel (-0,3), Landgraaf (-0,3), Sittard-Geleen (-0,2), Beek (-0,2) en Roerdalen (-0,1)

- Limburg blijft achter bij landelijke bevolkingsgroei (1L. 10 september 2019)

 • Roermond groeit volgens de prognose van het CBS het sterkst met 8,9 procent tot 2035 gevolgd door Vaals (+ 8,4 ), Maastricht (+ 0,9) en Heerlen (+0,2). Stein (-6,4) krimpt het sterkst, gevolgd door Echt-Susteren (-5,8), Kerkrade (-5,3) en Meerssen (-5,2).
 • De bevolking van de provincie Limburg daalde de eerste helft van 2019 met 600 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

Zie ook: Aantal mensen in Limburg daalt in eerste helft 2019 (Arbeidsmarktinzicht.nl) en Bevolkingsaantal Limburg blijft dalen (Arbeidsmarktinzicht.nl, november 2019)

- Limburgse vrouwen krijgen steeds minder kinderen (1L, 24 mei 2019)

 • De vrouwen in Limburg krijgen gemiddeld 1,45 kind blijkt uit cijfers van het CBS. Het landelijk gemiddelde is 1,59 kind per vrouw. In Gennep is het geboortecijfer het hoogst (2.15), in Maastricht het laagst (1,06).

- Bevolkingskrimp 2018: ruim 1000 Limburgers minder (1L, 2 januari 2019)

 • De krimp komt met name door Zuid-Limburg, waar over een jaar genomen bijna 2000 mensen minder wonen. Noord- en Midden-Limburg lieten juist een kleine groei zien, met resp. 500 en iets meer dan 150 mensen. Maastricht ging met 739 inwoners in de min en heeft nu 121.984 inwoners.

- Bevolkingskrimp in veel Limburgse gemeenten (Limburger, 2 januari 2018)

 • In de meeste Limburgse gemeenten nam het aantal inwoners in 2017 af. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. In Gulpen-Wittem ging het ’t hardst. Per 10.000 inwoners ging de gemeente in het Heuvelland er 7,46 inwoners op achteruit. Nuth volgt met -6,21. In het noorden van de provincie verloren Venray (-4,54) en Gennep (-4,85) de meeste inwoners. De krimp was in de meeste gevallen minder sterk dan elders in het land.

- Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 (provincie Limburg, 15 november 2017)

 • De provincie Limburg laat jaarlijks een bevolkings- en huishoudensprognose uitvoeren. In 2016 is het aantal inwoners van Limburg onverwacht licht toegenomen. Voor de komende jaren wordt met uitzondering van de regio Venray voor heel Limburg een bevolkingsdaling voorzien. In 2016 werd het sterfteoverschot (-2.660) in Limburg gecompenseerd door het migratiesaldo (+3.950). Daardoor nam het aantal Limburgers toe met 1.290 inwoners.
  De verwachte bevolkingsdaling is het grootst in de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad Limburg en Westelijk Mijnstreek. Het aantal huishoudens zal in deze regio’s ook eerder en sterker afnemen dan in het noordelijke deel van de provincie.Het aandeel ouderen zal toenemen van 22% nu naar 33% in 2040. Daarnaast is sprake van ontgroening (minder jongeren) en zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

- Progneff 2017 (pdf) (september 2017)

 • In Progneff 2017 neemt de bevolkingsomvang van de Provincie Limburg af van 1,12 miljoen inwoners in 2016 tot ruim 880.000 inwoners in 2060. Dit betekent dat de Limburgse bevolking in de prognoseperiode met ongeveer 236.000 personen zal afnemen. In Progneff 2016 werd uitgegaan van een iets sterkere daling van het inwonertal; tot 869.000 in 2060. Zie ook eerdere prognoses: Progneff 2012-2016

- Parkstad: weer afname van krimp (1L, 10 januari 2017)

 • In Parkstad is het bewonersaantal in 2016 met 576 afgenomen. Dat is minder dan de afgelopen drie jaar waarin de afname van het respectievelijk 1325, 1520 en 827 bedroeg. Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, bevestigt die tendens:. "De meest recente prognoses geven aan dat Zuid-Limburg tot 2025 maar beperkt krimpt en 50.000 inwoners meer heeft dan in 2005 werd voorspeld voor 2025.’
  In Noord- en Midden-Limburg neemt het bevolkingsaantal sinds vijf jaar weer toe. De bevolking is in Limburg met 1740 mensen gegroeid naar een totaal van 1.118.000. Oorzaken van de sterk dalende krimp zijn:
  - toenemende immigratie – vooral vanuit Oost-Europese landen
  - afnemende emigratie na het instorten van de huizenmarkt
  - stijgende instroom van asielzoekers vanaf 2007
  - de provincie profiteert van de economische groei.
  Zie ook: Bevolking groeit gestaag : 1740 Limburgers erbij (1L, januari 2016)

- Barometer krimp januari 2016 (15 januari 2016)
- Barometer krimp augustus 2015 (2 september 2015)