Dear Euregio

Dear Hunter heeft de lokale problematieken in de Euregio Maas-Rijn de afgelopen drie jaar letterlijk in kaart gebracht en de resultaten gepresenteerd in elf kaarten c.q. atlassen

Het project ‘Dear Euregio’ – met stadsregio Parkstad Limburg als lead partner, werkte Dear Hunter in Aachen, Hasselt, Maastricht, Heerlen, Genk, Eupen, Eijsden-Margraten, Visé, Vaals, Heers & Herstal – onderzocht de lokale opgaven voor de publieke ruimte, sociale cohesie, identiteit, infrastructuur, en de betekenis van het landschap voor de inwoners en bezoekers. Ze bleken eigenlijk overal wel actueel, maar vaak op heel andere manieren aangepakt. Leegstand, ondernemerschap, demografische ontwikkeling. Niet zelden worstelen steden en gemeenten met dezelfde opgaven, zonder enige kennis van de aanpak en gevolgen vlakbij, aan de andere kant van de grens.

Lees verder (Parkstad Limburg)

Meer informatie:Dear Hunter