De regionale verschillen nemen toe, politiek Den Haag moet segregatie voorkomen

Opinie (Kim Putters, directeur SCP). Welk onderzoek er ook voorbijkomt, de groeiende regionale verschillen worden in Nederland steeds zichtbaarder. Bijvoorbeeld op de terreinen van beschikbare arbeid en zorg, ervaren leefbaarheid, bedrijvigheid, armoedecijfers en gelukscores. Dezelfde regio’s kleuren veelal rood. Het zijn de krimpregio’s in vooral de grensstreken, de noordelijke provincies, Zeeland en Zuid-Limburg.

Lees verder (Financieele Dagblad)