De regionale arbeidsmarkten van het Randland

Interview met Frank Cörvers, hij bekleedt oa de leerstoel ‘Demografische
transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid’ aan Maastricht
University, naar aanleiding van zijn essay in de bundel Land in samenhang.

De manier waarop de Randstad kijkt naar alle gebieden buiten die Randstad, het Randland, is er één met een zeker dedain. ’Wij vertonen groei, jullie blijven achter, dus trek nu maar naar de Randstad’, is een mening die in de media en niet zelden in de politiek opgeld doet. Terwijl het Randland juist hele goede perspectieven biedt voor leven en werken, vindt arbeidseconoom Frank Cörvers uit Maastricht. En er bestaat een groot potentieel als de overheid grensoverschrijdende activiteiten niet zou frustreren. “Het beeld van het Randland verdient een flinke bijstelling”, aldus hoogleraar Cörvers.

Lees verder (KKNN)