De P10 vraagt aandacht voor de financiële positie van plattelandslandsgemeenten

In zijn Troonrede kondigt Koning Willem Alexander aan dat in heel Nederland regionale plannen tot uitvoering komen om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren en economische kansen te benutten. De P10 is groot voorstander van regionale plannen, maar constateert dat de leefbaarheid in haar regio ernstig onder druk staat vanwege financiële tekorten. Maatwerk oplossingen voor de grote plattelandsgemeenten zijn nodig. Daarom vragen de twintig grote plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, aandacht voor de tekorten waar ook zij mee kampen. Deze tekorten hebben niet alleen gevolgen voor de toegankelijkheid tot de jeugdzorg, maar leiden ook tot een verslechtering van de leefbaarheid van het platteland.

Lees verder (P10)