De dorpskerk is belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland

Jacobine Gelderloos promoveerde 6 september op haar onderzoek naar de rol van dorpskerken in plattelandssamenlevingen. ,,Dorpskerken moeten veel meer kijken naar leefbaarheidsvragen.”

Lees verder (Friesch Dagblad)

Zie ook: