De Achterhoek: eerste tekenen van een lagere brede welvaart

De Achterhoek werkt aan de Achterhoekmonitor, met kernindicatoren over hoe de regio zich ontwikkelt. Hierbij leeft de ambitie om de regio stevig op de kaart te zetten. Aan RaboResearch is gevraagd om de Achterhoek te analyseren vanuit een breed welvaartsperspectief. De onderzoekers gaan kort in op het begrip welvaart en uitgebreid op die van de regio Achterhoek. Dit doen zij door de brede welvaart zo recent mogelijk te meten, en ook te duiden wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de brede welvaart.

De onderzoekers concluderen dat de Achterhoek een hoge brede welvaart heeft en daarmee in de subtop staat van Nederlandse regio’s. Ook op de onderliggende dimensies doet de regio het over het algemeen beter dan Nederland als geheel. De uitkomsten van de brede welvaartsenquête tonen echter de eerste tekenen van een daling van de brede welvaart, zowel in Nederland als geheel als in de Achterhoek. De richting van de meeste dimensies is negatief en een lagere brede welvaart is ook conform de verwachtingen gegeven de coronacrisis.

Lees verder (Rabobank)