Daling inwonertal in 7 van de 9 in 2015 aangewezen krimpgebieden

In 7 van de 9 krimpgebieden – die in 2015 door de rijksoverheid zijn geïdentificeerd op basis van de CBS-bevolkingsprognose 2015-2040 – is het aantal inwoners sinds 1 januari 2015 inderdaad afgenomen.

  • De sterkste daling was te zien in het uiterste noorden, in het Hogeland (46 per duizend inwoners) procent) en Eemsdelta (35 per duizend inwoners).
  • In Oost-Groningen, de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg daalde het aantal inwoners tussen 2015 en 2019 met ongeveer 10 per duizend
  • De krimp in Noordoost-Friesland en Zeeuws-Vlaanderen bedroeg minder dan 5 per duizend inwoner.
  • Het aantal inwoners in Maastricht-Mergelland bleef in de afgelopen vijf jaar stabiel en in de Achterhoek was er tegen de verwachting in een bescheiden bevolkingsgroei. De Achterhoek had weliswaar te maken met een sterfteoverschot, maar zowel het saldo van binnenlandse verhuizingen als dat van migratie was de laatste jaren licht positief.

Van de 355 huidige gemeenten hadden 60 op 1 december 2019 een lager aantal inwoners dan op 1 januari 2015. Hiervan liggen 29 in een van de aangewezen krimpgebieden, 15 in een van de aangewezen anticipeergebieden (waar krimp als mogelijkheid werd gezien) en 16 daarbuiten.

Minder gemeenten met krimp

In 63 van de 355 gemeenten (18 procent) daalde de bevolking in 2019, volgens de voorlopige cijfers tot 1 december. Deze gemeenten liggen voornamelijk aan de randen van Nederland: in Noord- en Oost-Groningen, Drenthe, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en de Achterhoek. In de meeste van deze gemeenten overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden, en was ook het verhuissaldo negatief.
Zowel in 2019 als in 2018 waren er minder krimpgemeenten dan in 2017, toen het aantal inwoners nog in 91 van de destijds 388 gemeenten (23 procent) afnam. Dat er in de laatste twee jaar steeds wat minder gemeenten te maken hebben met een afnemend aantal inwoners komt hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie. Vrijwel alle gemeenten kregen er in 2019 inwoners bij als gevolg van buitenlandse migratie.

Lees verder (CBS, 3 januari 2020)

Zie ook: