Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio’s

De economen van de Rabobank constateren dat vanwege de dreiging van coronabesmettingen en de beperkende maatregelen de Nederlandse economie nog niet op volle krach kan opereren. Rogier Aalders (Rabobank) vertelt dat er grote verschillen in de regionale groeiverwachtingen zijn omdat het aandeel van sectoren in de economie verschilt per regio. Aalders: “De krimp valt waarschijnlijk nog enigszins mee in het centrum van het land, terwijl de klap waarschijnlijk het grootst is in andere regio’s. Dit zijn vooral industrieregio’s, soms aangevuld met een grote transportsector, zoals Noord- en Zuid-Limburg, Zeeland en delen van Groningen en Friesland. De regionaal-economische verschillen in Nederland worden daardoor nog groter dan ze nu al zijn.”

Lees verder (Rabobank)