CBS onderzoekt risico op vervoersarmoede

In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep personen die om diverse redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt en als gevolg hiervan minder makkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Onlangs heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

Het CBS heeft de gemeenten Utrecht en Heerlen uitgekozen om de indicator op toe te passen. ‘Het zijn twee steden die sterk van elkaar verschillen’, aldus Astrid Kampert, statistisch onderzoeker bij de afdeling verkeer en vervoer van het CBS,. ‘Utrecht liet in de afgelopen tien jaar de sterkste bevolkingsgroei zien, Heerlen had in deze periode de sterkste bevolkingskrimp. Bevolkingskrimp en -groei hebben consequenties voor het voorzieningenniveau, het OV-aanbod en de mate van vergrijzing.’

Lees verder (CBS)

Lees ook: CBS-Paper – Risico op vervoersarmoede (pdf)