Budget knelt bij gemeentelijke aanpak vergrijzing

Gemeenten zien hun kosten voor de Wmo door onder meer de vergrijzing stijgen. Sterk vergrijzende gemeenten zetten alles op alles om goed voorbereid te zijn op de groei van hun ouderen die zich de komende jaren verder doorzet. Zoals de P10-gemeenten, waaronder Westerveld, en Maasgouw. Het Wmo-budget en de beperkte sturingsmogelijkheden bij de Wmo spelen hen echter parten.

De twintig grootste plattelandsgemeenten, verenigd in het samenwerkingsverband P10, zijn nu al met gemiddeld 42,2 procent meer vergrijsd dan het landelijk gemiddelde dat op 32 procent ligt.

Lees verder (Binnenlands Bestuur, 13 december 2019)

Zie ook: