Brief over leefbaarheid van minister Blok aan Tweede Kamer

Inleiding brief: Tijdens het AO over de uitkomsten van het WoonOnderzoek Nederland (WoON 2012) op 6 juni 2013 (TK 2012-2013, 32847, nr. 83) en in de aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Onderscheid in leefbaarheid’ (TK 2012-2013, 30995, nr. 94) d.d. 24 juni 2013, heb ik toegezegd u na de zomer te informeren over mijn opvatting met betrekking tot de leefbaarheid in Nederland. Door middel van deze brief kom ik aan deze toezegging tegemoet. In de bijlage bij deze brief geef ik invulling aan de motie Monasch (TK 2011-2012, 32847, nr. 16), waarin het Kabinet wordt gevraagd de Tweede Kamer te informeren over de voortgang met betrekking tot de in 2007 geselecteerde aandachtswijken. Ook ga ik hierbij in op de voortgangsrapportage met betrekking tot het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Lees de kamerbrief