Bevolking groeit in Borne en regio Zwolle en krimpt in Zuid-Twente en Midden-Overijssel

In 2016 trok Overijssel voor het eerst sinds 2007 weer meer inwoners uit andere regio’s aan dan dat er vertrokken. In totaal kwamen er ruim 3.400 inwoners bij. Maar niet alle gemeenten groeien even hard. De afgelopen 10 jaar groeiden Zwolle en een aantal buurgemeenten van Zwolle erg sterk, evenals de Twentse gemeente Borne. In 2016 groeiden vooral Borne en een aantal kleinere gemeenten, zoals Kampen en Wierden procentueel het meest. Zwolle blijft in aantallen wel de grootste groeier. Tegelijkertijd laten gemeenten in het zuiden van Twente en het midden van Overijssel krimp zien.

Bevolkingskrimp trad de afgelopen 10 jaar vooral op in het zuiden van Twente (Hof van Twente, Hengelo, Haaksbergen en Losser) en in het midden van Overijssel rondom de Sallandse Heuvelrug (Hellendoorn en Raalte).

In 2016 liet Hengelo in aantal personen de grootste krimp zien (-262 inwoners), gevolgd door Enschede (-209) en Ommen (-166). In 2016 kwam krimp vooral voor in het zuidoosten en rond de noordwestgrens van Twente (Twenterand en Ommen). Procentueel kromp Ommen in 2016 het sterkst (-0,9%).

Lees verder (provincie Overijssel)

Zie ook: Overijssel trekt weer inwoners aan, vooral in landelijk gebied