Benoemingen Staatscommissie Demografische ontwikkelingen

Richard van Zwol wordt voorzitter van de ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’. Een door het kabinet aangestelde commissie om hen te adviseren over de uitdagingen die de verwachte vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen.

Lees verder (ministerie van SZW)