Barometer Krimp januari 2016

In de Krimpregio’s (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen, Zeeuwsch-Vlaanderen, Achterhoek en Noord-Oost-Frieland) is structurele bevolkingsdaling begonnen tussen 1997 en 2006. De daling van het aantal inwoners is in de loop van 2015 wat vertraagd.

Inmiddels is ook in 7 van de 11 Anticipeerregio’s sprake van (structurele) bevolkingsdaling: Noord-West-Friesland, Schouwen-Duiveland, Oost-Drenthe, Noord-Limburg, Kop van Noord-Holland, Zuidoost-Friesland en Midden-Limburg.

Naast de Krimp- en Anticipeerregio’s is er echter ook een COROP-regio met bevolkingsdaling: Zuidwest-Friesland.

Op provinciaal niveau is in 2002 de structurele bevolkingsdaling begonnen in Limburg. In Friesland, Drenthe en Zeeland daalt sinds 2011 het aantal inwoners. In de laatste twee provincies is er nu echter tijdelijk groei.

Barometer Krimp januari 2016 (pdf)