Barometer krimp augustus 2015

De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling in regio’s met (aankomende) structurele bevolkingsdaling. De afgebakende 9 Krimpregio’s en 11 Anticipeerregio’s worden als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan andere regio’s (COROP-regio’s) met bevolkingsdaling. De Barometer Krimp wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente cijfers zijn nu tot en met juni 2015.

In de Krimpregio’s (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen, Zeeuwsch-Vlaanderen, Achterhoek en Noord-Oost-Frieland) is structurele bevolkingsdaling begonnen tussen 1997 en 2006. Het aantal inwoners daalt daar nu met 0,2% à 0,6% per jaar.

Inmiddels is ook in 6 Anticipeerregio’s sprake van (structurele) bevolkingsdaling: Noord-West-Friesland, Oost-Drenthe, Schouwen-Duiveland, Kop van Noord-Holland, Noord-Limburg en Midden-Limburg. Naast de Krimp- en Anticipeerregio’s zijn er echter ook 3 COROP-regio’s met (structurele) bevolkingsdaling: Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe en Twente.

Op provinciaal niveau is in 2002 de structurele bevolkingsdaling begonnen in Limburg. In Drenthe, Zeeland en Friesland daalt sinds de tweede helft van 2011 het aantal inwoners. Friesland had in de loop van 2014 tijdelijk weer een geringe groei, maar het huidige aantal inwoners is nog wel minder dan in 2011. Ook Zeeland had onlangs tijdelijk een geringe groei.

Barometer Krimp augustus 2015