Atlas voor gemeenten: Nederlandse grensregio's zijn gebaat bij grenzeloos Europa

In de nieuwe Atlas worden de bevolkingstrends voor Nederlandse gemeenten over een periode van vijftig jaar gepresenteerd. Amsterdam en Utrecht zijn nog steeds de aantrekkelijkste steden van Nederland om in te wonen. Maar als er geen grenzen zouden zijn, zouden ook Eindhoven, Maastricht en Heerlen tot de tien meest aantrekkelijke steden van het land behoren. Dat staat in de nieuwe Atlas voor Gemeenten.

De groei van de populaire steden in de Randstad gaat vooral ten koste van gemeenten in de grensregio’s, zoals Roosendaal, Hengelo en Heerlen. Als barrières op het gebied van werk en regelgeving in Europa zouden verdwijnen, profiteren vooral de steden in Limburg, omdat er in de buurlanden veel werk is. Ook in Brabant, Gelderland en Twente zouden mensen er baat bij hebben. Steden in het noorden van het land, zoals Emmen, zouden er minder voordeel van hebben, omdat in die regio over de grens minder werk te vinden is.

Lees verder (NOS, 22 mei 2019)

Zie ook: