Akkoord tussen kabinet en Zeeuwse partijen

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio.

Zo komt er onder meer:

  • een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie
  • een grootschalig justitieel complex
  • een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen
  • een huisartsenopleiding en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

Lees verder (Ministerie van EZK, 25 juni 2020)

Lees ook: