Achterhoek intensiveert brede samenwerking

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek – het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten – heeft een voorstel ingediend om intensiever met partijen als bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners op te trekken. Zo wil de regio sneller tot besluiten komen om de Achterhoek (economisch) te versterken, meer uitvoeringskracht en met een sterker gezicht naar buiten treden.

Een Achterhoek Board – vertegenwoordigt door de zeven gemeenten en de provincie, het bedrijfsleven, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector– bepaalt de koers bepalen voor de ruimtelijk-economische agenda tot aan 2030. De Achterhoek Raad – een delegatie van Achterhoekse gemeenteraadsleden – gaat de agenda en het jaarplan van de Board voeden. Doel is om de raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken te betrekken

Lees verder (Binnenlands Bestuur)