Aantal 12-18-jarigen in de provincie Drenthe neemt met ruim 10.000 af

Na de sterke krimp in het basisonderwijs zal er de komende jaren een sterke afname van het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs plaatsvinden. In het basisonderwijs waren dalende leerlingenaantallen de afgelopen jaren voelbaar, maar het voortgezet onderwijs zag het aantal leerlingen nog licht stijgen.

Het aantal jongeren van 12 tot en met 18 jaar in Drenthe zal in 2032 naar verwachting afgenomen zijn tot 33.577 personen. Dat betekent meer dan 10.000 jongeren minder dan het huidige aantal. Een afname van 23%.

Lees verder (Trendbureau Drenthe)