Aanbieding Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee

Kamerbrief van de minister van LNV over de Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.

De partijen richten hun samenwerking in de Regio Deal Noordoost-Fryslân en Holwerd aan Zee op de uitvoering van de Versnellingsagenda (Noordoost Fryslân in de versnelling) en het Plan Holwerd aan Zee op basis van de in de agenda en het plan opgenomen inhoudelijke uitgangspunten en aan de hand van de volgende programmalijnen:

1. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
2. Stimulering van innovatie en ondernemerschap
3. Regionale gebiedsontwikkeling, samenwerking en marketing
4. Vitale Waddenkust

Lees verder (ministerie van LNV)

Zie ook: Friese krimpregio sluit regiodeal (Binnenlands Bestuur, 13 september 2019)