Aanbieding governancerapportage Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een samenvattende governancerapportage over de grensoverschrijdende samenwerking met de buurlanden.

De opgaven die zich in de gebieden aan onze landsgrenzen manifesteren zijn verschillend. Deze verschillen zijn ingegeven door verschillen in onder andere economie, bevolkingsopbouw en ruimtelijke ontwikkeling. De verschillen gelden ook voor de taal, cultuur en de bestuurlijke organisatie van respectievelijk Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Vlaanderen en Walloniƫ. Daarom is gekozen voor een meer thematische en regionaal gedifferentieerde aanpak.

Lees verder (ministerie van BZK)

Zie ook:
- Governancerapportage Grensoverschrijdende Samenwerking
- Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij (IPO, 1 oktober 2018))