9,5 miljoen euro extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

Provinciale Staten van Gelderland stemden in met het beschikbaar stellen van 9,5 miljoen euro voor de Achterhoek. De provincie heeft het bedrag gelabeld aan de 3 opgaven in de Achterhoek Visie 2030:

  • 4 miljoen euro voor het doel slim werken
  • 3,7 miljoen euro voor het doel slim wonen
  • 1,7 miljoen euro voor het doel slim besturen

Het leefbaar houden van de regio in tijden van vergrijzing en krimp is het belangrijkste doel.

Lees verder (provincie Gelderland)