Beijerststraat holwerd internal thumb small 1542023978

Leve het dorp!

Lees meer

39393 1417615032 internal thumb small 1541076525

Krimpregio ontwikkelt eigen verzorginsstaat

Hoogleraar Bevolkingsdaling Bettina Bock ook in Wageningen hoogleraar plattelandsontwikkeling, met aandacht voor de stad en land relaties. Donderdag 25 oktober hield ze daar haar inaugurale rede. Lees meer: Lees meer