Vergrijzing in Europa

Van alle werelddelen is Europa het meest vergrijsd. Maar het tempo waarin Europese landen vergrijzen verschilt enorm, doordat de belangrijkste demografische motoren van de vergrijzing, geboorte en sterfte, per land verschillen. Zo was het aantal kinderen per vrouw in Nederland lang hoger dan dat in Belgie.

Op de website van het Nederlands Demografisch Instituut (NIDI) leest u het hele verhaal over Koplopers en volgers in vergrijzing.