Vergrijzing als grote uitdaging voor Fryslân

Opinie door Wilma de Vries. Het leven is goed in Fryslân, zo concludeerden ze recent bij het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in de publicatie Leven in Fryslân. In economisch opzicht gaat het in Fryslân wat minder dan in de rest van het land. Het opleidingsniveau is lager, evenals het gemiddelde inkomen, en de werkloosheid is hoger. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog.


Lees verder in Friesch Dagblad.