Proeftuin Maak het Verschil

Wie denkt dat er geen werkgelegenheid is in krimpgebieden heeft het mis. De economische opgave voor Noordoost-Friesland zit ‘m in het vinden en vasthouden van voldoende gekwalificeerd personeel. Met name vakmensen en hoger opgeleid personeel. Zo bleek tijdens het krimpcafé over de Proeftuin ‘Noordoost-Fryslân maakt het Verschil’.

Door Esther Slegh, Platform31

Zelf opleiden

Nu de economie na de crisisjaren aantrekt, is er in Noordoost-Fryslân sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Voor sommige bedrijven, zoals de Noord Nederlandse Draadindustrie uit Dokkum, zijn de gevraagde vaardigheden zo specifiek dat ze zelf hun personeel opleiden. Hierdoor kunnen ze uit een breder aanbod selecteren en houden ze zelf de hand aan de kwaliteit van de opleiding. Andere bedrijven zijn afhankelijk van opleidingen omdat hun personeel aan bepaalde kwalificaties moet voldoen of omdat het zelf opleiden van personeel te kostbaar is. Zij zijn afhankelijk van personeel dat veelal in de regio zelf opgeleid moet worden.

Mismatch

Aan de andere kant is het percentage werklozen in deze regio groter dan in de rest van Nederland. Zij hebben een dusdanig grote afstand tot de arbeidsmarkt of juist net het verkeerde of verouderde diploma om te beantwoorden aan de huidige vraag. Er is dus sprake van een mismatch. De grote vraag is hoe overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio ervoor zorgen dat de vaardigheden van werkzoekenden beter aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Proeftuin

In de proeftuin ‘Maak het verschil’ zoeken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden naar manieren om deze mismatch aan te pakken. Zij doen dit door op economisch en bestuurlijk niveau samen te werken. Beter overleg en van elkaar leren, is het doel. Een van de producten van deze samenwerking is de opzet van de bouwcampus. Een onderwijsinstelling waar jongeren een opleiding krijgen in de bouw. De bouwsector is naast de voedingsmiddelenindustrie en de techsector de grootste economische drager in het gebied. Deze afspraken moeten leiden tot concrete acties voor de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).

Van elkaar leren

Een bijzonder voorbeeld in de regio is de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie. In dit ondernemersnetwerk leren bedrijven uit Noord-Nederland actief van elkaar. Door bij elkaar op bezoek te gaan, personeel gericht bij andere bedrijven stage te laten lopen en door elkaar advies te geven over bedrijfsvoering. De basis van dit netwerk is wederzijds vertrouwen. Vertrouwen dat je alleen kunt winnen door van je eigen heuvel, terp in dit geval, te stappen en actief het contact me de ander te zoeken. De winst is leren van elkaar, ook al lijkt het dat je in de eerste instantie niet veel gemeen hebt. Zoals een producent van metaaldraad en een fabriek voor bakkersbenodigdheden die van elkaar leren over veiligheid in een stoffige werkruimte. Daar zit meteen ook de belangrijkste les uit de proeftuin: kom van je terp, dan gaan we samen aan de slag!

Het krimpcafé over de Proeftuin Maak het Verschil is georganiseerd door het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland. Zij zijn partner van het Kennisplatform Demografische Transitie waar Platform31 projectleider en coördinator van is.

Op 27 maart verschijnt het eindrapport van de Proeftuinen Maak het verschil met de: Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Eindhoven, Zwolle, Zeeland en Noordoost Fryslân.
Lees in het online magazine hoe de zes regio’s die als proeftuinen de aanbevelingen van Maak verschil hebben toegepast met veel energie hebben bereikt en ervaren.

Zie ook het “complete verslag”: van deze bijeenkomst.