Meer nationale investeringen in de left-behind regio’s nodig

Prof. John Tomaney zou in zijn lezing op het KKNN Across the Border seminar op 8 april ingaan op zijn visie om ‘left-behind places’ te ontwikkelen en welk regionaal beleid daar bij past. In dit artikel, (geschreven voor een toekomstvisie in het UK) leest u wat meer over zijn ideeën over de oude industriegebieden in het noorden van Engeland. Na het sluiten van mijnen en fabrieken is daar allereerst geprobeerd nieuwe industrie aan te trekken. Veel van deze bedrijven zijn inmiddels al weer vertrokken. Daarna is een politiek gevoerd gericht op de grotere steden met het idee dat de economische ontwikkeling daar wel zou doordruppelen naar de gebieden met achterstand. Dit heeft in feite alleen de achterstand tussen het noorden en zuiden van Engeland vergroot en binnen de steden vooral de positie van Londen. Hij pleit daarom voor meer nationale investeringen in de left-behind regio’s (overheveling van belastinginkomsten van rijkere naar armere regio’s) en binnen die regio’s voor investeringen in de basisinfrastructuur en een bij die regio passende brede ontwikkeling.

Lees hier het artikel.